โ€‹E get one particular restaurant wey i dey go chop 4 G.R.A. E get one oyinbo wey dey always come chop there too…

Anytime dis oyinbo chop finish, he go shout ”Hey”, so I wonder wetin dey make am shout. I decided to chop wetin d oyinbo dey always chop so maybe me self go shout too. When I reach d restaurant yesterday evening, I order wetin d man dey chop. Dem tell me say na chicken & red wine, so i chop am finish, i no shout.

I collect extra plate, but i no still shout. I say dis oyinbo na mumu o, wetin dey make am shout like dat? Na so i just vex ask 4 my bill. The waiter tell me say one plate of chicken & red wine na N75,000 then d extra plate too na another N75,000. Na then I shout hey! heyy!! heyyy!!! heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

yyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy………..Up till now, I still dey shout …. ๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *